Sabtu, 16 September 2017

Fiqh mustawa 6 (ringkasan)

Fiqh Mustawa 6

Halaqoh 1
Kitab Nikah
Definisi Nikah: secara bahasa watha', ada makna lain:
1. akad
2. jimak
3. gabungan dua benda

Secara Syar'i: akad yang mengandung lafaz menikahkan
Hukum Nikah: berlaku padanya 4 hukum
secara mendasar disyariatkan berdasar kitab dan sunnah
Hukumnya sunnah bagi yg bersyahwat dan takut zina
dalilnya adalah hadis,"wahai para pemuda....'
hukumnya boleh bagi yang tak besyahwat
nikah yang disertai syahwat afdhol daripada ibadah sunnah
hukumnya jadi wajib bagi yang kuatir zina
tidak ada bedanya yang sanggup dan yg tidak
hukumnya haram di darul harb, nanti anaknya jadi budak

hal2 yg disunnahkan dalam wanita:
1. satu saja, jika bisa iffah berdasarkan firmanNya

{فواحدة أو ماملكت أيمانكم}
dan karena lebih satu berarti rawan haram. hukumnya jadi sunnah jika belum iffah
2. agamis, dalil hadis Abu Hurairah RA

تنكح المرأة لأربع....فاظفر بذات الدين تربت يداك
3. ajnabi, lebih berhasil beranak
4. gadis, dalil sabda Rasulullah SAW pada Jabir RA
 هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك
 Halaqoh 2
5. subur, dalil:
تزوجوا الودود الولود, فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) رواه النسائي وغيره  

6. tanpa ibu, bisa jadi sudah dirusaknya
7. cantik, lebih menundukkan pandangan dalil

خير النساء من إذا نظرت إليها أسرتك... الحديث

MASALAH MELIHAT LAMARAN
boleh melihat bahkan sunnah dengan dua syarat:
1. betul2 ingin padanya
2. 90% diterima

APA YANG DILIHAT?
yang biasa terlihat: wajah, leher, tangan, kaki dalil:

(إذا خطب أحدكم امرأة فقدر على أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) حديث  dan juga صحيح 

(أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)
umar juga pernah melihat ummu kulsum bin Ali RA ketika melamarnya

APAKAH BOLEH BERULANG
Tidak apa. Nabi pernah didatangi perempuan melihat dari atas ke bawah
jangan lupa: dengan mahram

APAKAH HARUS IZIN MELIHAT
Tidak. dalil: hadis Jabir RA: saya sembunyi2 melihatnya sampai mantap menikahinya

KHITBAH MU'TADDAH
Haram kinayah & shorih jika dalam thalaq roj'i. kecuali yg dihalalkan spt mukhtali'ah
boleh kinayah pada iddah wafat & tholaq ba'in

Kinayah bermacam2

KHITBAH PAS DIKHITBAH (BELUM DIJAWAB) haram dalil hadis abu huroiroh RA

لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك) رواه البخاري والنسائي

Halaqoh 3

Masalah: jika yg kedua melamar, tahu dilamar pertama, yg kedua diterima, sah?
sah. dengan dosa

yang dikecualikan:
1. jika yg pertama ditolak, dalil:
Sabda Nabi SAW pada fatimah binti qois :

انكحي أسامة
2. pertama mengijinkan, dalil:
3. ditinggalkan, dalil: hadis Abu Hurairah RA

لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يخطب أو يترك
4. yg kedua minta ijin pertama, diam saja
kata syaikhul islam ibnu taimiyah: orang yang melamar dg kinayah jangan menghalangi pelamar berikutnya
5. jika tidak diketahui.

JIKA si prp melamar pria, dan diterima. tidak boleh pelamar prp itu
sebaliknya: prp tidak boleh melamar pria yang sudah melamar prp lain.

hal-hal yang disunnahkan:
1. hari jumat siang, banyak salaf senang begini
2. di masjid, disebutkan oleh Ibnul Qoyyim
3. khutbah hajah (tidak wajib)
4. didoakan

Halaqoh 4
5. jika sudah berkumpul, disunnahkan berdoa:

اللهم أني أسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه
ada riwayat beliau SAW sholat 2 rakaat sebelum jimak

FASAL: RUKUN NIKAH
1. Pasangan tanpa halangan seperti iddah
2. ijab
3. qobul

SYARAT NIKAH

1. takyin orangnya
2. ridhonya
3.Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.